Dịch vụ Soát xét chứng từ

Các công việc mà chúng tôi thực hiện

I. Tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

1.1. Tìm hiểu kiểm tra hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

1.2. Thu thập kiểm tra các thông tin hồ sơ pháp lý, các quy định nội bộ và các tài liệu quan trọng như Điều lệ, Biên bản họp làm cơ sở để kiểm toán các thông tin liên quan trên Báo cáo tài chính.

1.3. Đánh giá các chính sách kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

1.4. Thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm tra cơ bản đối với Báo cáo tài chính và các khoản mục trình bày trên Báo cáo tài chính.

II. Kiểm tra chi tiết

2.1. Về Hóa đơn chứng từ ( Kiểm tra tư vấn các vấn đề liên quan đến hóa đơn đầu vào như hóa đơn bỏ trốn, hóa đơn bất hợp pháp, viết các thông tin trên hóa đơn như tên, địa chỉ, mã số thuế, ký duyệt, hóa đơn tiêu dùng nội bộ, biếu tặng (nếu có), hóa đơn kèm theo bảng kê, các trường hợp sai sót hóa đơn và cách khắc phục…..

2.2. Về kế toán ( Kiểm tra việc sử dụng tài khoản trong hạch toán kế toán, kiểm kê, trích lập dự phòng ( nếu có); đánh giá lại tỷ giá, phân bổ công cụ dụng cụ; khấu hao tài sản cố định, sử dụng tỷ giá trong hạch toán kế toán ( nếu có); góp vốn, tổ chức bộ máy kế toán, lập và trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

2.3. Về thuế ( Các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN, Nhà thầu, hồ sơ chi phí tiền lương tiền công, các khoản chi khoán, các hợp đồng vụ việc, các khoản chi thuê kho, thuê nhà, văn phòng, ăn uống, khách sạn, xăng dầu, vận chuyển, văn phòng phẩm, điện, nước điện thoại, internet, sách báo, công tác phí, vé máy bay, các khoản chi phí lãi vay nếu có, chi phí trích trước, hồ sơ chứng từ liên quan đến giá vốn, các khoản chi thưởng, các khoản chi không đúng kỳ, các khoản chi phụ cấp, các khoản chi ngoài phụ cấp, các khoản chi phí không có hóa đơn cần bảng kê, các khoản chi không có tờ khai hải quan ( nếu có), các khoản chi vượt mức khống chế, các khoản chi thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế thu nhập cá nhân….

2.4. Về luật doanh nghiệp ( Các vấn đề liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng vốn, sổ cổ động, phân cấp các giao dịch cần thông qua, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật….)

2.5. Về luật lao động ( Nội quy lao động quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể, sổ quản lý lao động, thang lương bảng lương, hồ sơ tuyển dụng, thời gian làm việc, thử việc, vượt giờ, ghi các thông tin chuẩn theo quy định trong hợp đồng lao động, ghi các khoản phụ cấp ngoài tiền lương trong hợp đồng lao động, giấy phép lao động, thẻ tạm trú ( nếu có)

2.6. Về Bảo hiểm ( Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, thời gian lập hồ sơ tham gia bảo hiểm, mức tham gia bảo hiểm tối đa, tối thiểu, các khoản phụ cấp chịu và không chịu bảo hiểm, công đoàn, đoàn phí….)

2.7. Các vấn đề khác ( Theo thực tế phát sinh)

2.8. Tổng hợp họp trao đổi kết quả kiểm tra

2.9. Tư vấn xử lý các tồn tại

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *